Suigetsu Toen Yokkaichi Banko-yaki Kyusu

KYUsu (TEapot)

店舗イメージ

shop info.店舗情報

Suigetsu Toen

Postcode:510-0008 
19-4 Minamiikaruga-cyo, yokkaichi, Mie Prefecture, Japan
TEL : 059-332-8218
FAX : 059-333-4903
Email : suigetsu@cty-net.ne.jp